Over KJ Den Haag

is een landelijk werkende projectontwikkelaar met al ruim 75 jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van grote- en kleinschalige projecten. Wij ontwikkelen huizen, winkelcentra en kantoorgebouwen. Ook herontwikkelen we monumentale gebouwen tot nieuwe woon- en werkmilieus.

De wensen en behoeften van mogelijke kopers en van geïnteresseerde groepen vormen al vroeg de basis waarop wij aan de slag gaan. Wij leggen ons oor graag te luister en geven onze ogen de kost in de wereld om ons heen.

Om tegemoet te komen aan uw wensen denken we bovendien vooruit. Nieuwe woongebieden worden altijd met oog voor de toekomst ontwikkeld. Zodanig dat veranderingen op termijn mogelijk zijn en dat we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om gaan. Dat vinden wij duurzaam.

Wilt u meer van ons weten? Bezoek dan onze website SYNCHROON.nl

Nieuwbouw Den Haag - KJ Den Haag - Logo Amvest

 

Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en PfZW.

Op dit moment beheert Amvest vier grote fondsen: het Amvest Residential Core Fund, het Amvest Residential Dynamic Fund, de AEGON-portefeuilles en het Amvest Living & Care Fund. Daarnaast beheert Amvest een aantal kleine woningbeleggings-fondsen. Medio 2016 is de totale omvang van de fondsen onder management circa 20.000 woningen. De waarde van de assets onder management bedraagt 3,4 miljard euro.

Op het gebied van woningontwikkeling houdt Amvest zich bezig met zowel project- als gebiedsontwikkeling in bepaalde, op basis van marktonderzoek gekozen, focusregio’s in Nederland. Deze focusregio’s kenmerken zich door economische groei en kwantitatieve druk op de woningmarkt, nu en de komende jaren.

Door in een vroeg stadium actief te zijn in gebieden, staan we aan de wieg van het creëren van kwaliteit. En komen woongebieden tot stand die op lange termijn goed functioneren en renderen. We werken daarin nauw samen met gemeenten en andere eigenaren en nemen de verantwoordelijkheid voor zowel de planvoorbereiding als het planologisch proces en de uitvoering daarvan.

Wilt u meer van ons weten? Bezoek dan de website Amvest.nl